PanMax Solutions

Pušten u rad program za posebne tokove otpada – POTOS

POTOS logo

Dana 10.03.2016. godine pušten je u rad naš novi proizvod – program (softver) za posebne tokove otpada – POTOS.

Program za posebne tokove otpada – POTOS predstavlja on-line sistem (web program) za vođenje evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

POTOS – Program za posebne tokove otpada je namenjen svim pravnim licima i preduzetnicima koji se bave uvozom ili proizvodnjom proizvoda koji nakon životnog veka (upotrebe) postaju posebni tokovi otpada, tj. obveznicima plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

POTOS je usklađen sa Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjeg izveštaja, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (Sl. glasnik RS br. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014, 81/2014, 31/201)

Program za posebne tokove otpada – POTOS korisnicima pruža mogućnost dobijanja sledećih izveštaja:

  • Dnevni izveštaj (dnevna evidencija) o proizvodima plasiranim na tržište Republike Srbije koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi proizvoda (Obrazac 1 Uredbe) – dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada
  • Godišnji izveštaj o proizvodima plasiranim na tržište RS koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Obrazac 2 Uredbe, za potrebe popunjavanja PTP2 obrasca u IS Agencije za ZŽS) – godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada
  • Podaci o proizvodima stavljenim na tržište RS po vrstama za određeni period
  • Obračun visine naknade po vrstama proizvoda
  • Detaljan prikaz obračuna naknade po vrstama proizvoda

 

Preduzeća i preduzetnici koji su obveznici plaćanja naknada za posebne tokove otpada su obavezi da vode dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada, kao i da izrađuju godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada se dostavlja najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

POTOS daje mogućnost korisnicima da na brz i jednostavan način kreiraju i dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada i godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Pored godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, korisniku je na raspolaganju mogućnost kreiranja izveštaja o posebnim tokovima otpada za određeni period i na osnovu njega obračun naknade (takse) za posebne tokove otpada za odabrani period.

Više informacija o softveru za posebne tokova otpada, možete pronaći na našem sajtu, na stranici Program za posebne tokove otpada – POTOS.

Obaveza izveštavanja o posebnim tokovima otpada

izvestavanjeAgencija za zaštitu životne sredine je, u prethodnom periodu, sprovela akciju evidentiranja obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada – preduzeća (privredna društava) i preduzetnike koji su u 2014. i 2015. godini uvozili proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Evidentiranje pomenutih obveznika je izvršeno na osnovu podataka koje je dostavila Uprava carina.

Svi ovi obveznici uvezli su neki od proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, te stoga imaju obaveze prema propisima koji uređuju oblast zaštite životne sredine.

Obveznici plaćanja naknade imaju obavzu izveštavanja o posebnim tokovima otpada, tj. u obavezi su da dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

U toku Avgusta i Septembra meseca je intenziviran rad na prikupljanju godišnjih izveštaja, te je na adrese mnogih preduzeća stiglo Obaveštenje, od strane Agencije, u kojem se obveznici naknande za posebne tokove otpada obaveštavaju da u roku od 15 dana izvrše svoje obaveze.

Rok za dostavljanje izveštaja je 31. mart tekuće za prethodnu godinu!

Spisak obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada koji nisu popunili godišnji izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada objavljen je na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

Za ne dostavljanje izveštaja i dokaza o izvršenoj uplati naknade za posebne tokove otpada predviđene su visoke kazne i to:

  • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
  • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Tekst Uredbe možete naći na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/download/UredbaOproizvodima2014.pdf