Menu Close

Program za praćenje rokova BZR i ZOP – HSE Reminder

HSE Reminder logoHSE Reminder je program za praćenje rokova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (BZR) i zaštite od požara (ZOP).

HSE Reminder je prevashodno namenjen firmama koje pružaju usluge lica za BZR i usluge iz oblasti ZOP. Pored firmi koje pružaju usluge BZR i ZOP trećim licima, program je podjednako namenjen i firmama koje samostalno sprovode aktivnosti BZR i ZOP, tj. koje imaju u redovima zaposlenih imenovano stručno lice za BZR i ZOP.

HSE Reminder je razvijen iz nastale potrebe lica za BZR da prate isticanje rokova u oblasti BZR i ZOP na osnovu zakonskih propisa, bez potrebe da se kroz isti vode dodatne evidencije (14 obaveznih evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu). U skladu sa svojom funkciom, program koristi minimalni set podataka koji se unose od strane korisnika. Primenjeno rešenje predstavlja optimalan odnos unosa potrebne količine podataka i dobijanja relevantnih informacija iz programa i upozorenja na isticanje pojedinih rokova

Okosnica programa jeste podsetnik koji prati stanje u oblasti BZR i ZOP koji na vreme signalizira o potrebi preduzimanja aktivnosti kako se ne bi probijali rokovi osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, ispitivanja opreme i uslova radne sredine, dodele LZS itd.

HSE Reminder, je primenjiv i van teritorije R. Srbije. S obzirom na primenjenu arhitekturu, program se u kratkom roku može lokalizovati za određeno tržište. Lokalizacije, pored prilagođavanja rokovima konkretnog tržišta, obuhvata i jezičku lokalizaciju.

Za više informacija posetite web sajt HSE Reminder programa.