Menu Close

Konsalting

Zahvaljujući timu ljudi koji sarađuje, sa višegodišnjim iskustvom kako u radu sa malim, tako i sa velikim sistemima, tenutno smo u mogućnosti da Vam pružimo kvalitetne konsultantske usluge, sistemskim pristupom, iz sledećih oblasti:

 • Zaštite životne sredine
 • Projektovanja organizacije:
  • Snimanje stanja
  • Reorganizacija
  • Optimizacija
  • Utvrđivanje Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova
  • Opisi poslova
  • Projektovanje sistema nagrađivanja zaposlenih i sistema upravljanja pomoću ciljeva
  • Definisanje ugovora o radu
 • Bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite od požara (u saradnji sa poslovnim partnerima sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti):
  • Procena rizika radnih mesta i izrada Akta o proceni rizika
  • Izrada evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i vođenje evidencije
  • Izrada Plana i Programa obuke za osposobljavanje zaposlesnih
  • Vođenje poslova bezbednosti i zdravlja na radu – Lice za bezbednost i zdravlje na radu
  • Obuka zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
  • Izrada programa obuke zaštite od požara (ZOP) i osnovna obuka zaposlenih za zaštitu od požara
  • Ispitivanje električnih instalacija
  • Izrada Pravila zaštite od požara, plan evakuacije i uputstvo za postupanje u slučaju požara…
 • Implementacije sistema menadžmenta (u saradnji sa poslovnim partnerima sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti):
  • Prema standardu ISO 9001:2008 (Sistem menadžmenta kvalitetom)
  • Prema standardu ISO 14001:2004 (Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine)
  • Prema standardu OHSAS 18001:2007 (Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu)
  • IMS
  • Usluge internih provera sistema menadžmenta

Za  dobijanje više informacija o pružanju usluga budite slobodni da nas kontaktirate.