Menu Close

Predaja izveštaja o posebnim tokovima otpada do 31.03.2018.

izvestavanje

Rok za predaju izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2017. godinu ističe 31.03.2018.

Podsećamo sva pravna lica i preduzetnke koji uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada da se bliži krajnji rok u kojem treba da se izvrši predaja izveštaja o posebnimm tokovima otpada.

Izveštaj se, u skladu sa Uredbom, dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ova uredba se takođe odnosi i na udrženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su vršile uvoz proizvida koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

PTP2 - godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada - POTOSGodišnji izveštaj (PTP2 obrazac, odn. Obrazac 2 Uredbe o posebnim tokovima otpada) se dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine unosom podataka direktno u informacionom sistemu Agencije za zaštitu životne sredine i u papirnom (pisanom) obliku odštampanom direktno iz informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine.

Pored godišenjg izveštaja, Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada propisano je da se vodi i dnevna evidencija o proizvodima koji se plasiraju na tržište Republike Srbije, a koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Dnevnu evidenciju preduzeća mogu voditi u  papirnom ili elektronskom obliku.

Bitno je napomenuti da ne potpadaju svi proizvodi pod ovu uredbu. Listu Proizvoda za koje se vodi evidencija i izrađuje izveštaj o posebnim tokovima otpada možete naći na našoj stranici Posebni tokovi otpada.

Takođe, na osnovu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, u obavezi su da izvrše i obračun takse, tj. naknade za posebne tokove otpada, kao i da izvrše uplatu iste.

Za nepoštovanje Uredbe predviđene su kazne u iznosu od:

  • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
  • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

 

PTP2 obrazac i obračun naknadePropisane izveštaje i evidencije o posebnim tokovima otpada možete popuniti sami ili pak angažovati nekoga da to uradi za vas.

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža usluge u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

  • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
  • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
  • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
  • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
  • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

 

 

POTOS logoPored toga što pruža usluge izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad je razvio web (on-line) softver tj. program za posebne tokove otpada – POTOS koji privrednim društvima i preduzetnicima koji imaju obavezu vođenja evidencije i podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada olakšava rad na vođenju pomenute evidencije i izradi godišnjeg izveštaja o posebni tokovima otpada (PTP2). Upotrebom POTOS programa za posebne tokove otpada, korisnik se oslobađa suvišnih proračuna, a sa samo nekoliko klikova dobija željenu dnevnu evidenciju, godišnji izveštaj, kao i obračun takse za određeni period. POTOS – program za posebne tokove otpada je pogodan i za upotrebu od strane firmi koje pružaju usluge vođenja evidencije, izrade godišnjeg izveštaja i obračuna takse za posebne tokove otpada jer nudi mogućnost vođenja evidencija za više firmi od jednom.

Za više informacija o programu za posebne tokove otpada – POTOS, posetite našu stranicu Program za posebne tokove otpada – POTOS.