Menu Close

Obaveza izveštavanja o posebnim tokovima otpada za 2015.

U toku Maja meseca je intenziviran rad na prikupljanju godišnjih izveštaja o posebnim tokovima otpada, te je na adrese mnogih preduzeća stiglo Obaveštenje, od strane Agencije za zaštitu životne sredine, u kojem se obveznici naknade za posebne tokove otpada obaveštavaju da u roku od 15 dana izvrše svoje obaveze.

Izvestaj o posebnim tokovima otpadaS obzirom da preduzeća i preduzetnici koji uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju obavezu izveštavanja o posebnim tokovima otpada, Agencija za ZŽS je kao i prethodne godine, u saradnji sa Upravom carina, sprovela akciju evidentiranja obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada.

Podsećamo da u pomenute obveznike plaćanja naknade za posebne tokove otpada spadaju preduzeća (privredna društava) i preduzetnici koji su u 2015. godini uvozili proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Više informacija o tome koji proizvodi posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada možete naći na našoj stranici Posebni tokovi otpada ili u samoj Uredbi o posebnim tokovima otpada.PTP2 - godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada - POTOS

Obveznici plaćanja naknade imaju obavezu izveštavanja o posebnim tokovima otpada, tj. u obavezi su da dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2 (PTP2 obrazac) iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

 

Rok za dostavljanje izveštaja je 31. mart tekuće za prethodnu godinu!

Spisak obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada koji nisu popunili godišnji izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada objavljen je na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

Za ne dostavljanje izveštaja i dokaza o izvršenoj uplati naknade za posebne tokove otpada predviđene su visoke kazne i to:

  • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
  • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Tekst Uredbe možete naći na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/download/UredbaOproizvodima2014.pdf