Menu Close

Program za posebne tokove otpada – POTOS

POTS - Program za posebne tokove otpada logoProgram za posebne tokove otpada – POTOS predstavlja on-line sistem (web program) za vođenje evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

POTOS – Program za posebne tokove otpada je namenjen svim pravnim licima i preduzetnicima koji se bave uvozom ili proizvodnjom proizvoda koji nakon životnog veka (upotrebe) postaju posebni tokovi otpada, tj. obveznicima plaćanja naknade za upravljanje posebnim tokovima otpada.

POTOS, program za posebne tokove otpada, omogućava ispunjenje zahteva zakonske regulative i izbegavanje plaćanja visokih zakonskih kazni.

POTOS - Unos/izmena podatakaPOTOS – program za posebne tokove otpada predstavlja alat koji korisnicima omogućava vođenje dnevne evidencije o plasiranju proizvoda na tržište Republike Srbije koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Obrazac 1).

Pored dnevnih evidencija, na osnovu unetih podataka, POTOS generiše godišnje izveštaje (PTP2, odnosno Obrazac 2) o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Dobijeni godišnji izveštaji o posebnim tokovima otpada korisnicima olakšavaju unos podataka o količinama i vrstama proizvoda u informacioni sistem (IS) Agencije za zaštitu životne sredine (Agencija ZŽS). Upotrebom POTOSa, korisnici se oslobađaju raznih proračuna i konvertovanja jedinica kako bi ispunili svoje zakonske obaveze.

Pored evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, u POTOSu korisnici mogu da vode i evidenciju o vrsti i količini ambalaže u kojoj se isporučuje proizvod.

Na osnovu unetih podataka o proizvodima, POTOS generiše obarčun visine naknada za posebne tokove otpada za određeni period koji korisnik sam definiše.

Korisnicima programa za posebne tokove otpada – POTOS su u svakom trenutku na raspolaganju sledeći izveštaji:

 • POTOS - Pregled podatakaDnevna evidencija o proizvodima plasiranim na tržište RS (Obrazac 1) – dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada
 • Godišnji izveštaj o proizvodima plasiranim na tržište RS koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Obrazac 2, za potrebe popunjavanja PTP2 obrasca u IS Agencije za ZŽS) – godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada
 • Obračun visine naknade po vrstama proizvoda
 • Detaljan prikaz obračuna naknade po vrstama proizvoda

POTOS daje mogućnost korisnicima da na brz i jednostavan način kreiraju i dnevni izveštaj o posebnim tokovima otpada i godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada. Pored godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, korisniku je na raspolaganju mogućnost kreiranja izveštaja o posebnim tokovima otpada za određeni period i na osnovu njega obračun naknade (takse) za posebne tokove otpada za odabrani period.

Izveštaj se mogu kreirati u PDF dokumentu ili kao Excel fajlovi.

 

Kome je program za posebne tokove otpada – POTOS namenjen?

POTOS – program za posebne tokove otpada je namenjen pravnim licima i preduzetnicima koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

POTOS – softver za posebne tokove otpada je namenjen malim i srednjim firmama, ali ga mogu koristiti i veći sistemi.

POTOS je projektovan tako da ga mogu koristiti firme za svoje potrebe, kao i firme koje pružaju usluge izrade godišnjih izveštaja o posebnim tokovima otpada i vođenja dnevne evidencije za potrebe svojih klijenata.

 

Prednosti korišćenja programa za posebne tokove otpada

POTOS (softver za posebne tokove otpada) je koncipiran tako da pruža višestruke koristi:

 • Smanjuje rizik od plaćanja visokih kazni:
  • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
  • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike
 • Štedi vreme potrebno za:
  • vođenje i izradu dnevne evidencije
  • izradu godišnjeg izveštaja
  • obračun visine naknade koju treba platiti na ime naknade za posebne tokove otpada
 • Ostavlja više vremena da se posvetite svojoj osnovnoj delatnosti i profitu firme

 

Karakteristike POTOS programa

 • Vođenje evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Vođenje evidencije za više firmi istovremeno bez potrebe izlaska iz programa da bi se promenila firma za koju se unose podaci
 • Usklađenost sa zakonskim propisima Republike Srbije
 • Pristup programu primenom jedinstvenog korisničkog imena i lozinke za svakog korisnika
 • Mogućnost rada više korisnika od jednom
 • Mogućnost definisanja korisničkih prava pristupa (korisnici sa pravom unosa podataka i pristupa izveštajima i korisnici samo sa pravom pristupa izveštajima)

Opcija kreiranja korisnika samo sa pravom pristupa izveštajima predstavlja korisnu opciju za firme koje pružaju usluge svojim klijentima kako bi im omogućili stalni pristup izveštajima i obaveznim  evidencijama.

 

Licenciranje za korišćenje POTOSa, programa za posebne tokove otpada

POTOS – program za posebne tokove otpada se, u osnovi, nudi kao servis. Licencu za pravo pristupa, odnosno korišćenja, korisnici plaćaju na godišnjem nivou.

Ukoliko ste pak zainteresovani za drugačiju realizaciju, kontaktirajte nas kako bismo napravili najbolju ponudu za Vaše potrebe.