Menu Close

Izbegnite visoke kazne – da li ste prijavili uvoz proizvoda koji postaju posebni tokovi otpada?

PTP2 obrazac i obraчun naknadeU proteklom periodu Inspekcija za zaštitu životne sredine (ZŽS) je intenzivirala svoj rad na kontroli pravnih lica (preduzeća i preduzetnika) koja uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Pomenuta lica predstavljaju obveznike plaćanja naknade za posebne tokove otpada i predaje godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada.

Inspekcija za ZŽS vrši nadzor na osnovu podataka prikupljenih i dobijenih od strane Uprave carina i Agencije za zaštitu životne sredine.

Izbegnite visoke kazne i proverite da li je vaša firma u obavezi da prijavi uvoz proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i da li je u obavezi plaćanja naknade za posebne tokove otpada.

Spisak obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada koji nisu popunili i predali godišnji izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada objavljen je na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

Pravna lica, preduzeća i preduzetnici, se svrstavaju u obveznike plaćanja naknade za posebne tokove otpada ukoliko uvoze ili proizvode neke od sledećih vrsta proizvoda:

 • gume…
 • proizvodi koji sadrže azbest;
 • baterije ili akumulatori;
 • sva mineralna i sintetička ulja i maziva koja više nisu pogodna za prvobitnu namenu…
 • električni i elektronski proizvodi…
 • vozilo kategorije M1 ili N1, motorno vozilo sa tri točka…

Detaljnije informacije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada možete pronaći na našoj stranici Posebni tokovi otpada.

Za nedostavljanje izveštaja i dokaza o izvršenoj uplati naknade za posebne tokove otpada predviđene su visoke kazne i to:

 • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
 • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Tekst Uredbe možete naći na sajtu Agencije:
http://www.sepa.gov.rs/download/UredbaOproizvodima2014.pdf

 

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža usluge u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1 Uredbe)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (PTP2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2 Uredbe) u obliku u kojem zahteva inspekcija
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
 • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

Više o posebnim tokovima otpada možete pročitati na našoj stranici Posebni tokovi otpada.