Menu Close

Početna

Konsultantske uslugePanMax Solutions d.o.o. je mlada firma iz Novog Sada koja okuplja multidisciplinarni tim stručnjaka iz raznih oblasti poslovanja.

PanMax Solutions d.o.o. nudi profesionalnu konsultantsku pomoć u oblastima upravljanja posebnim tokovima otpada, upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu, organizacionih pitanja i ljudskih resursa, projektovanja web baziranih aplikacija i web dizajnu tj. izradi web sajtova.


Organizacioni konsalting

Projektovanje organizacione strukture, izrada Akta o organizaciji i sistematizaciji poslova, izrada ugovora o radu...


Posebni tokovi otpada

Izrada dnevne evidencije i godišenjg izveštaja o posebnim tokovima otpada. Izrada Obrasca 2 Uredbe, kao i PTP2 obrasca. Prijava u infomracioni sistem Agencija za ZŽS (NRIZ) i obračun naknada...


Bezbednost i zdravlje na radu

Konsultantske usluge u oblasti upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu...


Projektovanje web baziranih aplikacija

Projektovanje web baziranih aplikativnih rešenja, izrada web aplikacija, web dizajn, izrada web sajtova...


POTOS

On-line sistem (web program) za vođenje evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada...


OHSIS

On-line sistem, odnosno web program koji služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu...