/ Početna - PanMax Solutions
Menu Close

Početna

Konsultantske uslugePanMax Solutions d.o.o. je mlada firma iz Novog Sada koja okuplja multidisciplinarni tim stručnjaka iz raznih oblasti poslovanja.

PanMax Solutions d.o.o. nudi profesionalnu konsultantsku pomoć u oblastima upravljanja posebnim tokovima otpada, upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu, organizacionih pitanja i ljudskih resursa, projektovanja web baziranih aplikacija i web dizajnu tj. izradi web sajtova.


Organizacioni konsalting

Projektovanje organizacione strukture, izrada Akta o organizaciji i sistematizaciji poslova, izrada ugovora o radu...


Posebni tokovi otpada

Izrada dnevne evidencije i godišenjg izveštaja o posebnim tokovima otpada. Izrada Obrasca 2 Uredbe, kao i PTP2 obrasca. Prijava u infomracioni sistem Agencija za ZŽS i obračun naknada...


Bezbednost i zdravlje na radu

Konsultantske usluge u oblasti upravljanja rizicima bezbednosti i zdravlja na radu...


Projektovanje web baziranih aplikacija

Projektovanje web baziranih aplikativnih rešenja, izrada web aplikacija, web dizajn, izrada web sajtova...


POTOS

On-line sistem (web program) za vođenje evidencije o proizvodima koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada...


OHSIS

On-line sistem, odnosno web program koji služi za vođenje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu...