Menu Close

Obaveza izveštavanja o posebnim tokovima otpada

izvestavanjeAgencija za zaštitu životne sredine je, u prethodnom periodu, sprovela akciju evidentiranja obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada – preduzeća (privredna društava) i preduzetnike koji su u 2014. i 2015. godini uvozili proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Evidentiranje pomenutih obveznika je izvršeno na osnovu podataka koje je dostavila Uprava carina.

Svi ovi obveznici uvezli su neki od proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, te stoga imaju obaveze prema propisima koji uređuju oblast zaštite životne sredine.

Obveznici plaćanja naknade imaju obavzu izveštavanja o posebnim tokovima otpada, tj. u obavezi su da dostavljaju Agenciji godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada direktnim unošenjem podataka u informacioni sistem Nacionalnog registra izvora zagađivanja i na odštampanom Obrascu 2. iz informacionog sistema, u papirnoj formi.

U toku Avgusta i Septembra meseca je intenziviran rad na prikupljanju godišnjih izveštaja, te je na adrese mnogih preduzeća stiglo Obaveštenje, od strane Agencije, u kojem se obveznici naknande za posebne tokove otpada obaveštavaju da u roku od 15 dana izvrše svoje obaveze.

Rok za dostavljanje izveštaja je 31. mart tekuće za prethodnu godinu!

Spisak obveznika plaćanja naknade za posebne tokove otpada koji nisu popunili godišnji izveštaj o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada objavljen je na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/DostavljanjePodataka/PTP2nedostavljeno.aspx

Za ne dostavljanje izveštaja i dokaza o izvršenoj uplati naknade za posebne tokove otpada predviđene su visoke kazne i to:

  • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
  • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
  • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Tekst Uredbe možete naći na sajtu Agencije:

http://www.sepa.gov.rs/download/UredbaOproizvodima2014.pdf