PanMax Solutions

Javna rasprava o Nacrtu zakona o BZR od 9. do 29. septembra 2021. godine.

Izmene zakona o bzrUprava za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je objavila Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Između ostalog, ono što jeste novina je da, po nacrtu, Zakon konačno prepoznaje rad na daljinu i rad od kuće, tj. rad van prostorija poslodavca. Nakon prepoznavanja ove kategorije u nacrtu Zakona, nadamo se da će uskoro uslediti i Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na daljinu kojim će se otkloniti mnoge nedoumice i omogućiti i većem broju poslodavca i zaposlenima u Srbiji da relaksiranije realizuju rad na daljinu u skladu sa mogućnostima svojih procesa i mogućnostima koje moderne tehnologije pružaju, uz pre svega očuvanje bezbednih i zdravih uslova za rad.

Nacrt Zakona o BZR i dokumentacija za podnošenje predloga za njegove izmene i dopune se može naći na adresi Ministarstva (https://www.minrzs.gov.rs/srb-lat/dokumenti/predlozi-i-nacrti/uprava-za-bezbednost-i-zdravlje-na-radu-0).

Javna rasprava o Nacrtu zakona o BZR sprovodi se u periodu od 9. do 29. septembra 2021. godine.

Objavljen spisak preduzeća koja nisu prijavila posebne tokove otpada za 2020. godinu

NRIZ - Dostavljanje podatakaAgencija za zaštitu životne sredine (ZŽS) i Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ) su objavili spisak preduzeća i preduzetnika koja nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada.

Spisak lica koja nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada, a koja imaju pomenutu obavezu možete videti na zvaničnom web sajtu Agencije za ZŠS i NRIZ.

Krajnji rok za prijavu i predaju izveštaja o posebnim tokovima otpada je bio 31.03.2021. godine.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada imaju sva preduzeća i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ova zakonska odredba se takođe odnosi i na udruženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su vršile uvoz proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Pod obavezu podnošenja izveštaja o posebnim tokovima otpada potpadaju sledeći proizvodi:

 • gume od motornih vozila
 • proizvode koji sadrže azbest
 • baterije ili akumulatore
 • ulja i maziva
 • električne i elektronske proizvode
 • vozila
   

Za pravna lica i preduzetnike koji ne ispune svoju obavezu podnošenja izveštaja o posebnim tokovima otpada i plaćanje naknade za posebne tokove otpada predviđene su kazne u iznosu od:

 • 500.000-2.000.000 dinara za pravno lice
 • 10.000-100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • 10.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Više informacija o posebnim tokovima otpada možete pronaći na našeoj web stranici Posebni tokvi otpada.

PTP2 obrazac i obraчun naknade

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža kompletnu uslugu u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
 • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati:

Predaja izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2020. do 31.03.2021.

Rok za predaju izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2020. godinu ističe 31.03.2021.

Podsećamo sva pravna lica i preduzetnike koji uvoze:

 • gume od motornih vozila
 • baterije ili akumulatore
 • ulja i maziva
 • električne i elektronske proizvode
 • vozila

da pomenuti proizvodi predstavljaju proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Za pomenute proizvode uvoznici su u obavezi da Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ) predaju godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada,  kao i da plate naknadu za posebne tokove otpada.

Krajnji rok u kojem treba da se izvrši predaja izveštaja o posebnim tokovima otpada za 2020. godinu jeste 31.03.2021. godine.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada imaju sva pravna lica i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Obaveza izrade i podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnkim tokovima otpada se odnosi i na udrženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su prethodnoj godini imale uvoz proizvida koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

PTP2 - godišnji izveštaj o posebnim tokovima otpada - POTOSGodišnji izveštaj (PTP2 obrazac, odn. Obrazac 2 Uredbe o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada) se dostavlja  Agenciji za zaštitu životne sredine, odnosno Nacionalnom registru izvora zagađivanja (NRIZ), unosom podataka direktno u informacionom sistemu NRIZ Agencije za zaštitu životne sredine i dostavljanjem izveštaja u papirnom (pisanom) obliku odštampanom direktno iz informacionog sistema NRIZ Agencije za zaštitu životne sredine.

Pored godišenjg izveštaja, Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada propisano je da se vodi i dnevna evidencija o proizvodima koji se plasiraju na tržište Republike Srbije, a koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Dnevnu evidenciju preduzeća mogu voditi u  papirnom ili elektronskom obliku.

Bitno je napomenuti da ne potpadaju svi proizvodi pod ovu uredbu. Listu Proizvoda za koje se vodi evidencija i izrađuje izveštaj o posebnim tokovima otpada možete naći na našoj stranici Posebni tokovi otpada.

Takođe, na osnovu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, privredna društva i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada, u obavezi su da izvrše i obračun takse, tj. naknade za posebne tokove otpada, kao i da izvrše uplatu iste.

Za nepoštovanje Uredbe predviđene su kazne u iznosu od:

 • 500.000-2.000.000 dinara za pravno lice
 • 10.000-100.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • 10.000-500.000 dinara za preduzetnike.

 

PTP2 obrazac i obraчun naknadePropisane izveštaje i evidencije o posebnim tokovima otpada možete popuniti sami ili pak angažovati nekoga da to uradi za vas.

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža usluge u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije

 

Za dodatne informacije možete nas  kontaktirati:

 

 

POTOS logoPored toga što pruža usluge izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada, PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad je razvio web (on-line) softver tj. program za posebne tokove otpada – POTOS koji privrednim društvima i preduzetnicima koji imaju obavezu vođenja evidencije i podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada olakšava rad na vođenju pomenute evidencije i izradi godišnjeg izveštaja o posebni tokovima otpada (PTP2). Upotrebom POTOS programa za posebne tokove otpada, korisnik se oslobađa suvišnih proračuna, a sa samo nekoliko klikova dobija željenu dnevnu evidenciju, godišnji izveštaj, kao i obračun takse za određeni period. POTOS – program za posebne tokove otpada je pogodan i za upotrebu od strane firmi koje pružaju usluge vođenja evidencije, izrade godišnjeg izveštaja i obračuna takse za posebne tokove otpada jer nudi mogućnost vođenja evidencija za više firmi od jednom.

Za više informacija o programu za posebne tokove otpada – POTOS, posetite našu stranicu Program za posebne tokove otpada – POTOS.

Rok za podnošenje izveštaja o posebnim tokovima otpada 15. jun 2020.

NRIZ - Dostavljanje podataka PTP2Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 06.05.2020. donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja koja je objavljena u Službenom glasniku RS broj 65/2020. Njom se ukida vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, proglašeno 15. marta 2020. godine.

Shodno navedenoj Odluci, Agencija za zaštitu životne sredine je produžila rok za dostavljanje izveštaja za Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ) i Katastar kontaminiranih lokacija (KKL) do: 15. juna 2020. godine.

 

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine, www.sepa.gov.rs (07.05.2020.)

Objavljen spisak preduzeća koja nisu prijavila posebne tokove otpada za 2019. godinu

NRIZ - Dostavljanje podatakaAgencija za zaštitu životne sredine (ZŽS) i Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ) su objavili spisak preduzeća i preduzetnika koja nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada.

Spisak lica koja nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada, a koja imaju pomenutu obavezu možete videti na zvaničnom web sajtu Agencije za ZŠS i NRIZ.

Krajnji rok za prijavu i predaju izveštaja o posebnim tokovima otpada, kao i za plaćanje naknade za posebne tokove otpada je 31.03.2020. godine.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada imaju sve preduzeća i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ova uredba se takođe odnosi i na udruženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su vršile uvoz proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Pod obavezu podnošenja izveštaja o posebnim tokovima otpada potpadaju sledeći proizvodi:

 • gume od motornih vozila
 • proizvode koji sadrže azbest
 • baterije ili akumulatore
 • ulja i maziva
 • električne i elektronske proizvode
 • vozila
   

Za pravna lica i preduzetnike koji ne ispune svoju obavezu podnošenja izveštaja o posebnim tokovima otpada i plaćanje naknade za posebne tokove otpada predviđene su kazne u iznosu od:

 • 500.000-1.000.000 dinara za pravno lice
 • 25.000-50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu
 • 250.000-500.000 dinara za preduzetnike.

Više informacija o posebnim tokovima otpada možete pronaći na našeoj web stranici Posebni tokvi otpada.

PTP2 obrazac i obraчun naknade

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža usluge u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
 • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

 

Za dodatne informacije možete nas  kontaktirati: