Menu Close

Rok za podnošenje izveštaja o posebnim tokovima otpada 15. jun 2020.

NRIZ - Dostavljanje podataka PTP2Skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 06.05.2020. donela Odluku o ukidanju vanrednog stanja koja je objavljena u Službenom glasniku RS broj 65/2020. Njom se ukida vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, proglašeno 15. marta 2020. godine.

Shodno navedenoj Odluci, Agencija za zaštitu životne sredine je produžila rok za dostavljanje izveštaja za Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ) i Katastar kontaminiranih lokacija (KKL) do: 15. juna 2020. godine.

 

Izvor: Agencija za zaštitu životne sredine, www.sepa.gov.rs (07.05.2020.)