Menu Close

Objavljen spisak preduzeća koja nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada za 2023. godinu

Spisak obveznika koji nisu dotsavili izveštaj o posebnim tokovima otpadaAgencija za zaštitu životne sredine (ZŽS) i Nacionalni registar izvora zagađivanja (NRIZ) su objavili spisak preduzeća i preduzetnika koja nisu dostavila izveštaj o posebnim tokovima otpada.

Podesećamo da je krajnji rok za prijavu i predaju izveštaja o posebnim tokovima otpada bio 31.03.2024. godine.

Obavezu podnošenja godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada imaju sva preduzeća i preduzetnici koji proizvode ili uvoze proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Ova zakonska odredba se takođe odnosi i na udruženja, fondacije i sl. organizacije, a koje su vršile uvoz proizvoda koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada.

Pod obavezu podnošenja izveštaja o posebnim tokovima otpada potpadaju sledeći proizvodi:

 • gume od motornih vozila
 • proizvode koji sadrže azbest
 • baterije ili akumulatore
 • ulja i maziva
 • električne i elektronske proizvode
 • vozila
   

Za pravna lica i preduzetnike koji ne ispune svoju obavezu podnošenja izveštaja o posebnim tokovima otpada i plaćanje naknade za posebne tokove otpada predviđene su visoke kazne.

Više informacija o posebnim tokovima otpada možete pronaći na našoj web stranici Posebni tokvi otpada.

PTP2 obrazac i obraчun naknade

PanMax Solutions d.o.o. Novi Sad pruža kompletnu uslugu u vezi vođenja dnevne evidencije i izrade godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada i to:

 • Vođenje dnevne evidencije o proizvodnji, uvozu i izvozu proizvoda (Obrazac 1)
 • Izrada godišnjeg izveštaja o posebnim tokovima otpada (Obrazac 2) korišćenjem informacionog sistema Agencije za zaštitu životne sredine
 • Obračun visine naknade za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
 • Sastavljanje neophodnih izjava ukoliko je došlo do greške u evidentiranju od strane Agencije
 • Slanje neophodne dokumentacije na propisane adrese.

 

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati: